Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

Disse vilkår og betingelser gælder for aftaler mellem ProfHjemmeside.dk og én dansk registreret virksomhed eller myndig person (herefter “kunden”) vedrørende digitale tjenester.

GCS ApS (herefter nævnt som ProfHjemmeside.dk)

Torvet 6B

3600 Frederikssund

TLF: 71 96 96 36

CVR: 37195839

 

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem ProfHjemmeside.dk og kunden.

 

For at få adgang til vores tjenester, skal kunden læse og acceptere handelsbetingelserne.

 

1. Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelser

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om salg og levering af serviceydelser inden for design af hjemmesider, leveret af ProfHjemmeside.dk.

 

2. Serviceydelser

2.1 De serviceydelser, som ProfHjemmeside.dk sælger og leverer til kunden, udføres lovmæssigt korrekt.

2.2 Benytter kunden ulovligt materiale til udarbejdelse af deres hjemmeside, (fx. billeder eller tekst) som kunden ikke har rettigheder til, kan ProfHjemmeside.dk ikke gøres ansvarlig herfor.

 

3. Pris og betaling

3.1 Prisen for serviceydelserne følger ProfHjemmeside.dk’s gældende prisliste på det tidspunkt, hvor ProfHjemmeside.dk bekræfter kundens ordre, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet. ProfHjemmeside.dk handler hovedsagligt med momsregistreret virksomheder, derfor er alle priser eksklusive moms.

3.2 ProfHjemmeside.dk modtager kun betaling via bankoverførsel.

3.3 Bestilte serviceydelser betales i to rater. 50% ved ordreafgivelse og 50% ved levering af færdig ydelse.

 

4. Bestilling af serviceydelse & fortrydelse af køb

4.1 Så snart kunden har bestilt en ydelse og betalt 1. betalingsrate, er der ingen fortrydelsesret, og kunden kan ikke få sine penge tilbage.

4.2 Er arbejdet med den bestilte ydelse påbegyndt, forpligter kunden sig til at betale 100% af den aftalte pris, i tilfælde af kunden ønsker at stoppe samarbejde.

 

5. Betaling, opsigelse & bindingsperiode for hostingaftale

5.1 Hostingløsning betales forud pro anno.

5.2 Opsigelse minimum en måned før forfald.

5.3 Der er ingen bindings periode på vores hostingaftale, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling.

 

6. Betaling, opsigelse & bindingsperiode for serviceaftale

6.1 Serviceaftale betales forud kvartalsvis.

6.2 Der er ingen bindings periode på vores serviceaftale, hvilket vil sige at du til hver en tid kan opsige din aftale. Dog returnerer vi ikke forudbetalt betaling.

 

7. Rettigheder til domæner indkøbt af ProfHjemmeside.dk

7.1 ProfHjemmeside.dk kan i nogle tilfælde være nødsaget til at indkøbe domæner på vegne af en kunde, og vil derfor være registreret ejer af domænet. Kunden har til hver en tid rettighed til at få overdraget domænet. Hvis kunden ønsker domænet overdraget, er ProfHjemmeside.dk forpligtiget hertil. Udgifter hertil (300 kr), afholdes af kunden.

7.2 I tilfælde af at domæneoverdragelse, er det kundens eget ansvar at betale for domænet fremadrettet.

 

 

8. Vilkårs- & prisændringer

8.1 ProfHjemmeside.dk forbeholder sig retten til at ændre vilkår og priser. Eventuelle ændringen meddeles kunden senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er kunden berettiget til at opsige service/abonnement med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis kunden ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, betragtes det som accept af ændringen.

 

9. Link

9.1 Ved accept af samarbejde, giver kunden ProfHjemmeside.dk tilladelse til, at der linkes tilbage til ProfHjemmeside.dk egen hjemmeside, fra bunden af kundens hjemmeside

 

 

10. Tilbud

10.1 Pris, ydelse og vilkår i tilbud fra ProfHjemmeside.dk, er gældende i 10 dage fra den dato tilbuddet er dateret. Accept af tilbud, der er ProfHjemmeside.dk i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende.

10.2 Kunden kan ikke ændre i tilbud, uden ProfHjemmeside.dk´s accept.

 

11. Reklamationsret

11.1 Kunden skal straks ved levering, undersøge om alle udførte serviceydelser er som aftalt. Hvis der er fejl eller mangler, skal disse straks meddeles til ProfHjemmeside.dk. Hvis en fejl eller en mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til ProfHjemmeside.dk, kan disse ikke senere gøres gældende.

 

12. Ejendomsret

12.1 Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med ProfHjemmeside.dk’s udførelse af serviceydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører ProfHjemmeside.dk.

 

13. Fortrolighed

13.1 Kunden må ikke viderebringe, anvende eller sætte andre i stand til at anvende ProfHjemmeside.dk´s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

 

Eventuelle klager over serviceydelser kan sendes til:

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 

 

 

 

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.